Sněmovní tisk 421
Rámcová úmluva o kontrole tabáku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 421/0 dne 1. 8. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 701).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 421/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 421/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 96, usnesení č. 893).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 7. 2011 jako senátní tisk 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 154/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 346).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 8. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 71/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kontrola dovozu, kouření, obchodní omezení, tabák, tabákový průmysl, zdraví veřejnosti, zdravotní politikaISP (příhlásit)