Usnesení PS č. 893

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 421/ - druhé čtení (9. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

421 Rámcová úmluva o kontrole tabáku
ISP (příhlásit)