Sněmovní tisk 922
Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marta Semelová, Marie Nedvědová) předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: Semelová M.,Nedvědová M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 922/0 dne 25. 2. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2013 jako tisk 922/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Dotace, Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, soukromé školství, speciální vzdělávání, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)