Organizační výbor
Usnesení č. 362 (27. března 2013)

Související sněmovní tisky

921 Novela z. o výkonu vazby

922 Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz.

947 Sml. mezi ČR a Lucem.velkovévodstvím o zamez.dvojímu zdanění

949 Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady TA ČR za rok 2012
ISP (příhlásit)