Sněmovní tisk 609
Sml. mezi ČR a Polskou repub. o provádění geologických prací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 609/0 dne 19. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Kufa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2008 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 906).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 609/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 2. 2009 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 154, usnesení č. 1008).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 9. 2008 jako senátní tisk 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 65).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 2. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 3. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 7 pod číslem 14/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důlní dobývání, geologie, hranice, Polsko, těžba uhlíISP (příhlásit)