Usnesení PS č. 906

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení (23. října 2008)
ISP (příhlásit)