Sněmovní tisk 609/0
Sml. mezi ČR a Polskou repub. o provádění geologických prací
ISP (příhlásit)