Sněmovní tisk 26
Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 7. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 68).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 26/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 78, usnesení č. 190).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 8. 2006 jako senátní tisk 374/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 10. 2006 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 374/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 374/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 562).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mořská ryba, mořské právo, mořské prostředí, mořský rybolov, ochrana živočišné říše, OSN, rybářská loďISP (příhlásit)