Usnesení PS č. 190

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení (1. února 2007)

Související sněmovní tisky

26 Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu
ISP (příhlásit)