Usnesení PS č. 68

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení (25. října 2006)

Související sněmovní tisky

26 Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu
ISP (příhlásit)