Sněmovní tisk 23
Návrh na přijetí změn Úml. o posuzov. vlivů na živ.prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 23/0 dne 25. 8. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 56).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 23/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 77, usnesení č. 189).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 8. 2006 jako senátní tisk 373/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 10. 2006 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 373/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 373/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 4. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 27/2015 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, politika životního prostředí EU, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředíISP (příhlásit)