Usnesení PS č. 56

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení (25. října 2006)

Související sněmovní tisky

23 Návrh na přijetí změn Úml. o posuzov. vlivů na živ.prostředí
ISP (příhlásit)