Sněmovní tisk 820
Smlouva mezi ČR a Lucemburským velk. o soc. zabezp.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 820/0 dne 24. 1. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 1. 2001 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1478).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 4. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 820/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 5. 2001 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1583).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 4. 6. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 27. 6. 2001.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2001 jako senátní tisk 63/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 6. 2001 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 63/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 63/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 6. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 3. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 9 pod číslem 18/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Lucembursko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)