Usnesení PS č. 1583

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000 /sněmovní tisk 820/ - druhé čtení (17. května 2001)

Související sněmovní tisky

820 Smlouva mezi ČR a Lucemburským velk. o soc. zabezp.
ISP (příhlásit)