Zemědělský výbor
Usnesení

č. 5k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 16k Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2005, kapitole 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (4. října 2006) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (sněmovní tisk 52) - Kapitola č. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (1. listopadu 2006) 
č. 20k Dotačním programům zemědělství pro rok 2007, poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 81/ (15. listopadu 2006) 
č. 23k zvolení členů podvýboru zemědělského výboru PS pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství (15. listopadu 2006) 
č. 24k zvolení členů podvýboru zemědělského výboru PS pro rozvoj venkova (15. listopadu 2006) 
č. 29ke zvolení členů podvýboru zemědělského výboru pro lesní a vodní hospodářství (10. ledna 2007) 
č. 39k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru pro potravinářskou a veterinární činnost (21. února 2007) 
č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ (4. dubna 2007) 
č. 49k Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2006 - kapitole 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (16. května 2007) 
č. 58k záměru vyslání delegace zemědělského výboru do Německa (případně do Rakouska) v 2. pololetí 2007 (12. září 2007) 
č. 59k volbě člena podvýboru zemědělského výboru (3. října 2007) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - Kapitola č. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (7. listopadu 2007) 
č. 61k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - Kapitola č. 329 - Ministerstvo zemědělství (7. listopadu 2007) 
č. 65k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (29. listopadu 2007) 
č. 71k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (doprovodné usnesení k č. 65) (29. listopadu 2007) 
č. 72k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 402/ (6.  února  2008) 
č. 73k Návrhu poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ (6.  února  2008) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 350/ (20. února 2008) 
č. 75k vyslání delegace zemědělského výboru do Čínské lidové republiky ve dnech 17. - 25. května 2008 (doprava 17. - 18.5. a 24. - 25.5.2008) (20. února 2008) 

1234
ISP (příhlásit)