Zemědělský výbor
Usnesení

č. 96k návrhu poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ (12. listopadu 2008) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ (12. listopadu 2008) 
č. 98k Dotačním programům zemědělství pro rok 2009 poskytovaným podle § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 657/ (5. prosince 2008) 
č. 99k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009 /sněmovní tisk 666/ (5. prosince 2008) 
č. 100k Dotačním programům zemědělství pro rok 2009 poskytovaným podle §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 657/ (doprovodné usnesení k 98) (5. prosince 2008) 
č. 101k Dotačním programům zemědělství pro rok 2009 poskytovaným podle §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 657/ (doprovodné usnesení k 98) (5. prosince 2008) 
č. 102k vyslání delegace zemědělského výboru do Argentiny ve dnech 4. - 13. března 2009 (21. ledna 2009) 
č. 103k návrhu poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ (11. února 2009) 
č. 104k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 699/ (25. února 2009) 
č. 106k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ (10. června 2009) 
č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ (8. dubna 2009) 
č. 108k volbě místopředsedy výboru (8. dubna 2009) 
č. 109k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ (21. května 2009) 
č. 110k volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství (15. dubna 2009) 
č. 111k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 816/ – kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (20. května 2009) 
č. 112k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 816/ – kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů ke Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a výdajů na společnou zemědělskou politiku) (20. května 2009) 
č. 113k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ (2. října 2009) 
č. 114k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk 913) – Kapitola č. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (11. listopadu 2009) 
č. 115k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk 913) – Kapitola č. 329 – Ministerstvo zemědělství (18. listopadu 2009) 
č. 116k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 877/ (11. listopadu 2009) 

1234
ISP (příhlásit)