Zemědělský výbor
Usnesení

č. 118k návrhu poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíleho, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ (13. ledna 2010) 
č. 119k vládnímu návrhu – Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2008 /sněmovní tisk 828/ (18. listopadu 2009) 
č. 120ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2006 /sněmovní tisk 261/ (18. listopadu 2009) 
č. 121ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2007 /sněmovní tisk 567/ (18. listopadu 2009) 
č. 122ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2008 /sněmovní tisk 884/ (18. listopadu 2009) 
č. 123k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk 913) – Kapitola č. 329 – Ministerstvo zemědělství, doprovodné usnesení k usnesení č. 115 (18. listopadu 2009) 
č. 124k Dotačním programům zemědělství pro rok 2010 poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 962/ (4. prosince 2009) 
č. 125k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010 /sněmovní tisk 979/ (4. prosince 2009) 
č. 126k Dotačním programům zemědělství pro rok 2010 poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 962/, doprovodné usnesení k usnesení č. 124 (4. prosince 2009) 
č. 127k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ (27. ledna 2010) 
č. 128k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/ (13. ledna 2010) 
č. 129k návrhu poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ (17. února 2010) 
č. 130k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1023/ (17. února 2010) 
č. 131k naplnění finančního závazku na krytí nezbytných výdajů spojených se zápisem statku "Sokolnictví, umění lovu se cvičenými dravci" do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky a dále v souvislosti s očekávaným zápisem do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) (17. února 2010) 
č. 132k Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 1066/ (17. března 2010) 

1234
ISP (příhlásit)