Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 81Záznam k návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., sněmovní tisk 276. (16. ledna 2008) 
č. 82Záznam k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., sněmovní tisk 142 (16. ledna 2008) 
č. 83Žádosti obcí o udělení statutu městys a město (20. února 2008) 
č. 84Složení delegace poslanců při zahraniční cestě do Maroka ve dnech 31. 3. – 4.4. 2008 (13. února 2008) 
č. 85Výjezdní zasedání výboru (13. února 2008) 
č. 86k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 266. (20. února 2008) 
č. 87Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, sněmovní tisk 389. (20. února 2008) 
č. 88Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, sněmovní tisk 397. (20. února 2008) 
č. 89Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 382. (20. února 2008) 
č. 90Složení delegace poslanců při zahraniční cestě na Island ve dnech 14.4. – 18. 4. 2008 (20. února 2008) 
č. 91Žádosti obcí o udělení statutu městys a město (22. dubna 2008) 
č. 92Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2007, kapitola územních rozpočtů. (21. května 2008) 
č. 93Roční účetní uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2007, sněmovní tisk 479 (21. května 2008) 
č. 94Návrh závěrečného účtu ústředních orgánů ČR za rok 2007, kapitoly č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (21. května 2008) 
č. 95Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů, sněmovní tisk 445 (21. května 2008) 
č. 96Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů, sněmovní tisk 446 (21. května 2008) 
č. 97Návrh závěrečného účtu ústředních orgánů ČR za rok 2007, kapitoly č. 314 Ministerstvo vnitra (21. května 2008) 
č. 98Návrh závěrečného účtu ústředních orgánů ČR za rok 2007, kapitoly č. 338 Ministerstvo informatiky (21. května 2008) 
č. 99Žádosti obcí o udělení statutu městys a město (19. června 2008) 
č. 100záznam jednání o sněmovním tisku 519 (19. června 2008) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)