Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 41Monitorovací výbor Operačního programu Průmysl a podnikání (3. dubna 2007) 
č. 42Žádosti obcí o udělení statutu městys a město (3. dubna 2007) 
č. 43Návrh zahraničních cest poslanců výboru na 2. pololetí roku 2007 (12. dubna 2007) 
č. 44Senátní návrh na vydání zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do majetku obcí, sněmovní tisk 14 (12. dubna 2007) 
č. 45Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 158 (12. dubna 2007) 
č. 46Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 45 (12. dubna 2007) 
č. 47Složení delegace poslanců – Litva - květen 2007 (12. dubna 2007) 
č. 48k projednání v podvýborech (23. května 2007) 
č. 49Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006, kapitola územních rozpočtů (23. května 2007) 
č. 50Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (23. května 2007) 
č. 51Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006, kapitola č. 338 Ministerstvo informatiky (23. května 2007) 
č. 52Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (23. května 2007) 
č. 53Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2006, sněmovní tisk 177 (23. května 2007) 
č. 54Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 158 (23. května 2007) 
č. 55Informace Ministerstva vnitra a informatiky Portál veřejné správy (23. května 2007) 
č. 56Hospodářská a sociální soudržnost – Národní strategický rámec 2007 - 2013 (23. května 2007) 
č. 57kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., sněmovní tisk 142. (12. září 2007) 
č. 58Návrh zákona poslanců Robina Böhnische a Stanislava Křečka, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 143. (12. září 2007) 
č. 59Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 160. (12. září 2007) 
č. 60Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 183. (20. června 2007) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)