Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 61Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 164. (12. září 2007) 
č. 62Žádosti obcí o udělení statutu městys a město (20. června 2007) 
č. 63k zahraniční cestě poslanců – Slovensko (25. – 27. září 2007) (12. září 2007) 
č. 64Žádosti obcí o udělení statutu městys a město (17. října 2007) 
č. 65Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 216) (17. října 2007) 
č. 66Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 319) (17. října 2007) 
č. 67Složení delegace poslanců – Nizozemí ve dnech 13. – 15. 11. 2007 (17. října 2007) 
č. 68Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007, sněmovní tisk 317 (8. listopadu 2007) 
č. 69Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008, sněmovní tisk 318 (8. listopadu 2007) 
č. 70Návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (8. listopadu 2007) 
č. 71Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., sněmovní tisk 259 (8. listopadu 2007) 
č. 72Návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (8. listopadu 2007) 
č. 73Návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola územních rozpočtů (8. listopadu 2007) 
č. 74Volba ověřovatelů výboru (8. listopadu 2007) 
č. 75Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 217. (27. listopadu 2007) 
č. 76Záměry zahraničních cest poslanců výboru v roce 2008 (27. listopadu 2007) 
č. 77Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), sněmovní tisk 348. (5. prosince 2007) 
č. 78Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. , sněmovní tisk 349. (5. prosince 2007) 
č. 79Žádosti obcí o udělení statutu městys a město (16. ledna 2008) 
č. 80Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 323. (16. ledna 2008) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)