Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 21Žádosti obcí o udělení statutu městys, město (31. října 2006) 
č. 22Volba předsedů a místopředsedů podvýborů (31. října 2006) 
č. 23Zahraniční cesta poslanců výboru na Slovensko ve dnech 20. – 22. listopadu 2006 (31. října 2006) 
č. 24Záměry přijetí zahraničních delegací a vyslání delegací poslanců výboru (9. listopadu 2006) 
č. 25Revokace usnesení č. 20 ze dne 31. října 2006 (9. listopadu 2006) 
č. 26Návrh státního rozpočtu na rok 2007, rozpočty územních samosprávných celků (9. listopadu 2006) 
č. 27Informace o stavu příprav na čerpání finančních prostředků EU (9. listopadu 2006) 
č. 28Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 55. (10. ledna 2007) 
č. 29Senátní návrh na vydání zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do majetku obcí, sněmovní tisk 14. (10. ledna 2007) 
č. 30Vládní návrh na vydání zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 92. (10. ledna 2007) 
č. 31Žádosti obcí o navrácení titulu město, městys (10. ledna 2007) 
č. 32Žádost na ministra pro místní rozvoj (10. ledna 2007) 
č. 33Senátní návrh na vydání zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do majetku obcí, sněmovní tisk 14. (21. února 2007) 
č. 34Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 122. (21. února 2007) 
č. 35Složení delegací na zahraniční cesty v 1. pololetí roku 2007 (21. února 2007) 
č. 36Informace Ministerstva vnitra a informatiky Portál veřejné správy (21. února 2007) 
č. 37Výjední jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Informační systémy ve státní správě a samosprávě (21. února 2007) 
č. 38Volba místopředsedy výboru (21. února 2007) 
č. 39Návrh změny rozpočtu SFRB na rok 2007 (3. dubna 2007) 
č. 40Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (3. dubna 2007) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)