Kontrolní výbor
Usnesení

č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 17k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2007 (26. října 2006) 
č. 20ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry (9. listopadu 2006) 
č. 23ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 – nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci (9. listopadu 2006) 
č. 26k volbě členů podvýboru kontrolního výboru pro kontrolní systémy (9. listopadu 2006) 
č. 28k volbě členů podvýboru kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (9. listopadu 2006) 
č. 35k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2007 (9. listopadu 2006) 
č. 37k Systému programového financování (15. listopadu 2006) 
č. 39ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/19 – Správa daně z přidané hodnoty (15. listopadu 2006) 
č. 42k Odstraňování povodňových škod (16. listopadu 2006) 
č. 45k účasti zástupců ministerstev na schůzích kontrolního výboru (16. listopadu 2006) 
č. 46k návrhu termínu a pořadu 5. schůze kontrolního výboru (16. listopadu 2006) 
č. 53k postupu realizace akce k zajištění rušení nedovolené komunikace vězněných osob (10. ledna 2007) 
č. 58ke Koncepci rozvoje systému finanční kontroly v ČR (11. ledna 2007) 
č. 59ke Zprávě o dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v jednotlivých rozpočtových kapitolách a jejich organizačních složkách (11. ledna 2007) 
č. 60k návrhu na vyslání delegace kontrolního výboru do Velké Británie (31. ledna 2007) 
č. 62ke Střednědobé koncepci rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních složek justice do roku 2009 (21. února 2007) 
č. 65k Vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ (21. února 2007) 
č. 66k Činnosti celní správy České republiky – plnění usnesení kontrolního výboru č. 56 ze dne 10. ledna 2007 (21. února 2007) 
č. 67k volbě zástupců kontrolního výboru do expertního týmu k řešení podoby Správy státních hmotných rezerv (21. února 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)