Kontrolní výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 6k termínu a pořadu 2. schůze kontrolního výboru (13. září 2006) 
č. 7k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2005 (4. října 2006) 
č. 8ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 (4. října 2006) 
č. 9k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (4. října 2006) 
č. 10k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (4. října 2006) 
č. 11ke Zprávě o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR (sněmovní tisk 4) (4. října 2006) 
č. 12ke zřízení podvýboru kontrolního výboru pro kontrolní systémy (4. října 2006) 
č. 13ke zřízení podvýboru kontrolního výboru pro legislativu (4. října 2006) 
č. 14ke zřízení podvýboru kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (4. října 2006) 
č. 15k návrhu zahraničních aktivit na rok 2006 a na 1. pololetí roku 2007 (4. října 2006) 
č. 16k termínu a pořadu 3. schůze kontrolního výboru (4. října 2006) 
č. 17k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2007 (26. října 2006) 
č. 18ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/23 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí (9. listopadu 2006) 
č. 19ke Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/22 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví (9. listopadu 2006) 
č. 20ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry (9. listopadu 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)