Kontrolní výbor
Usnesení

č. 6k termínu a pořadu 2. schůze kontrolního výboru (13. září 2006) 
č. 7k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2005 (4. října 2006) 
č. 8ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 (4. října 2006) 
č. 15k návrhu zahraničních aktivit na rok 2006 a na 1. pololetí roku 2007 (4. října 2006) 
č. 16k termínu a pořadu 3. schůze kontrolního výboru (4. října 2006) 
č. 24k Informaci o činnosti Ústředního finančního a daňového ředitelství (9. listopadu 2006) 
č. 35k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2007 (9. listopadu 2006) 
č. 38k Hospodaření správců kapitol s rezervními fondy (15. listopadu 2006) 
č. 44ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 – nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci - usnesení kontrolního výboru číslo 23 ze dne 9. listopadu 2006 (16. listopadu 2006) 
č. 52k prostorám pro zasedání kontrolního výboru (10. ledna 2007) 
č. 56k Činnosti Celní správy České republiky (10. ledna 2007) 
č. 57ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/02 – Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků (10. ledna 2007) 
č. 58ke Koncepci rozvoje systému finanční kontroly v ČR (11. ledna 2007) 
č. 63k Realizaci akce k zajištění rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob dle usnesení vlády č. 1401 ze dne 6. prosince 2006 (21. února 2007) 
č. 64k Hospodaření správců kapitol s rezervními fondy (přerušeno na 4. schůzi kontrolního výboru) (21. února 2007) 
č. 66k Činnosti celní správy České republiky – plnění usnesení kontrolního výboru č. 56 ze dne 10. ledna 2007 (21. února 2007) 
č. 67k volbě zástupců kontrolního výboru do expertního týmu k řešení podoby Správy státních hmotných rezerv (21. února 2007) 
č. 68k Vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 63/ - (přerušeno na 5. schůzi kontrolního výboru) (21. února 2007) 
č. 74ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 - Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu (4. dubna 2007) 
č. 76ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 - Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí (4. dubna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)