Kontrolní výbor
Usnesení

č. 41k Vládnímu návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (15. listopadu 2006) 
č. 42k Odstraňování povodňových škod (16. listopadu 2006) 
č. 43k Investičním akcím Ministerstva spravedlnosti ČR – program evidenční číslo 236 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice (16. listopadu 2006) 
č. 44ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 – nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci - usnesení kontrolního výboru číslo 23 ze dne 9. listopadu 2006 (16. listopadu 2006) 
č. 45k účasti zástupců ministerstev na schůzích kontrolního výboru (16. listopadu 2006) 
č. 46k návrhu termínu a pořadu 5. schůze kontrolního výboru (16. listopadu 2006) 
č. 47ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 - Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci (přerušeno na 3. schůzi kontrolního výboru) (10. ledna 2007) 
č. 48ke Zprávě o plnění usnesení kontrolního výboru (10. ledna 2007) 
č. 49ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/04 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv (10. ledna 2007) 
č. 50k volbě člena podvýboru kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (10. ledna 2007) 
č. 51ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (10. ledna 2007) 
č. 52k prostorám pro zasedání kontrolního výboru (10. ledna 2007) 
č. 53k postupu realizace akce k zajištění rušení nedovolené komunikace vězněných osob (10. ledna 2007) 
č. 54k náplni činnosti kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (10. ledna 2007) 
č. 55ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/34 - Správa spotřebních daní (10. ledna 2007) 
č. 56k Činnosti Celní správy České republiky (10. ledna 2007) 
č. 57ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/02 – Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků (10. ledna 2007) 
č. 58ke Koncepci rozvoje systému finanční kontroly v ČR (11. ledna 2007) 
č. 59ke Zprávě o dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v jednotlivých rozpočtových kapitolách a jejich organizačních složkách (11. ledna 2007) 
č. 60k návrhu na vyslání delegace kontrolního výboru do Velké Británie (31. ledna 2007) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)