Kontrolní výbor
Usnesení

č. 81ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolních akcí závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu (4. dubna 2007) 
č. 82ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/14 - Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven (5. dubna 2007) 
č. 83ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury (5. dubna 2007) 
č. 84k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ (5. dubna 2007) 
č. 85k realizaci akce k zajištění rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob dle usnesení vlády č. 1401 ze dne 6. prosince 2006 (5. dubna 2007) 
č. 86ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 – Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu (11. dubna 2007) 
č. 87ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12 – Finanční prostředky státního rozpočtu určené na program podpory regionálního rozvoje (11. dubna 2007) 
č. 88ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/18 – Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metra (11. dubna 2007) 
č. 89k Návrhu legislativních a metodických opatření, která podstatně zkrátí dobu realizace odstraňování povodňových škod (11. dubna 2007) 
č. 90k informaci Ministerstva financí o návrhu na změnu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (11. dubna 2007) 
č. 91ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006 (11. dubna 2007) 
č. 92ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/15 – Hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty s majetkem státu (12. dubna 2007) 
č. 93ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/08 – Automobilní technika Policie České republiky (12. dubna 2007) 
č. 94ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/29 – Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám (12. dubna 2007) 
č. 95ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/17 – Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území (12. dubna 2007) 
č. 96k Informaci o projektu „Státní pokladna“ (12. dubna 2007) 
č. 97k návrhu termínu a pořadu 10. schůze kontrolního výboru (12. dubna 2007) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ (12. dubna 2007) 
č. 99ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006 (24. dubna 2007) 
č. 100k Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 a 2005 (24. dubna 2007) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)