Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru (5. prosince 2013) 
č. 2Volba předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 3Volba místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 4ke schválení pořadu 2. schůze výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (5. prosince 2013) 
č. 5Návrh rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016, kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj (11. prosince 2013) 
č. 6Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016, sněmovní tisk 8 (11. prosince 2013) 
č. 7Účetní uzávěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012, sněmovní tisk 20 (11. prosince 2013) 
č. 8Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013 formou přesunu mezi položkami (11. prosince 2013) 
č. 9Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti na rok 2014 (11. prosince 2013) 
č. 10Návrh státního rozpočtu na rok 2014, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra, část správní (11. prosince 2013) 
č. 11Nominace poslanců výboru do Rady Státního fondu životního prostředí (16. ledna 2014) 
č. 12Navrácení titulu městys obci Štěpánov nad Svratkou (16. ledna 2014) 
č. 13Záměry zahraničních cest poslanců výboru v roce 2014 (16. ledna 2014) 
č. 14k žádosti obce Nové Dvory o stanovení městysem (26. února 2014) 
č. 15Zřízení podvýborů Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (26. února 2014) 
č. 16 Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 26 (26. února 2014) 
č. 17 Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 42 (26. února 2014) 
č. 18Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), sněmovní tisk 71 (26. února 2014) 
č. 19Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 43 (26. února 2014) 
č. 20Přijetí delegace poslanců partnerského výboru NR SR v České republice (26. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)