Struktura

JménoZaměřeníTelefonE-mail
PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
/vedoucí oddělení/
management, historie parlamentarismu, mediální politika a spolupráce s tiskem25717 2301valentap@psp.cz
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.koncepce komunikace Sněmovny, publikační plán, spolupráce s VŠ, parlamentarismus (střet zájmů)25717 4118kolar@psp.cz
Ing. Eva Dostálovápracovnice informačního střediska PS PČR25717 2244dostalovae@psp.cz
Mgr. Eliška Procházkováspolupráce se SŠ a ZŠ, ECPRD25717 2238prochazkovae@psp.cz
Bc. Miroslav Kupkarealizace prohlídek, spolupráce při tvorbě tiskových materiálů, korespondent za ČR pro Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)25717 2306kupkami@psp.cz
Zdeňka Bubelovápracovnice informačního střediska PS PČR25717 4117bubelovaz@psp.cz
Sylvie Mikulcováexterní spolupráce - pracovnice informačního střediska PS PČR25717 2303mikulcovas@psp.cz
Bc. Ondřej Nejedlýexterní spolupráce - prohlídky25717 4117nejedlyo@psp.cz

Navigace sekce Oddělení komunikace a vzděláváníISP (příhlásit)