Aktuality

Pozvánka do knihovny

Průřezová výstavka titulů na téma "Přemyslovci".

Zahájení dlouhodobé výstavy "Č. P. 176 - Thunovský palác v proměnách staletí"

Vernisáž proběhla ve středu 27. dubna od 15.00 hodin v předsálí hlavního jednacího sálu Poslanecké sněmovny za účasti první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Věry Kovářové.

Informace z PK 2/2022

Bibliografie k současnému hlavnímu světovému tématu - Ukrajina

(re)Vize knihoven 21. století. Prostor – funkce – příležitost

Online podoba výstavy, která byla 1. 3. zahájena v Moravské zemské knihovně

Smutná zpráva

PhDr. Karel Sosna (*29.8.1941 - †13.2.2022)

Informace z PK 1/2022

OECD iLibrary - online odborné informace (studie, analýzy, statistiky) až na váš stůl.

PF 2022

Vše nejlepší v roce 2022.

Adventní kalendář PK

Zajímavé tipy Parlamentní knihovny pro celý adventní čas.

27. listopadu - 100 let od narození A. Dubčeka

Připomenutí výročí významného politika a informace o expozici knih v Parlamentní knihovně.

Informace z PK 11/2021

5.10. - výročí narození Václava Havla

Informace z PK 10/2021

100 let od významné pomoci ruské a ukrajinské emigraci v roce 1921

Informace z PK 9/2021

Lipnická bible - vzácný rukopis zapůjčený na léto do ČR z Muzea bible (USA)

Informace z PK 8/2021

21. 6. - 30. výročí odsunu sovětských vojenských jednotek z území Československa

21. června 1621 - staroměstská exekuce

400 let od popravy 27 účastníků českého stavovského povstání

Informace z PK 7/2021

1.6. - Mezinárodní den dětí
Chudoba dětí v ČR - etický, sociální a politický problém

Informace z PK 6/2021

3. 5. - Mezinárodní den svobody tisku 

Informace z PK 5/2021

18. duben - Mezinárodní den památek a historických sídel - tituly k tématu z fondu PK.

1. číslo bulletinu Parlamentní knihovny

Téma - 100 let československé ústavy

6. dubna 1861 - 1. schůze voleného Českého zemského sněmu

Přesně před 160 lety bylo v budově dnešní Poslanecké sněmovny v pravé poledne zahájeno úvodní zasedání nově ustaveného Sněmu království českého.

Informace z PK 4/2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - materiály k tématu z fondu PK.
ISP (příhlásit)