Aktuality

Informace z PK 1/2023 (20. 2. 2023)
Alois RAŠÍN - 100. výročí úmrtí

Před sto lety tragicky zemřel jeden z mužů 28. října – zakladatelů samostatného československého státu, výrazný politik, právník a ekonom, který ovlivnil hospodářské směřování mladé republiky.

Alois RAŠÍN (18. říjen 1867 – 18. únor 1923)

(Zdroj: Digitální badatelna Archivu PS)

Poslanec Říšské rady v letech 1911–1917, autor textu Provolání Národního výboru z 28. října 1918 a Prvního zákona Československa, poslanec Revolučního Národního shromáždění 1918–1920, poslanec Národního shromáždění 1920–1923, ministr financí 1918–1919 (Kramářova vláda) a pak opětovně od r. 1922 (první Švehlova vláda) až do své smrti. Do historie vstoupil především měnovou reformou v r. 1919, znamenající vytvoření stabilní české měny. Kladl důraz na deflační politiku a krácení státních výdajů.
5. ledna 1923 na něj spáchal atentát anarchista Josef Šoupal.

"Dnes o deváté hodině, když ministr financí doktor Rašín vyšel ze svého bytu v domě číslo 6 v Žitné ulici a chtěl vstoupiti do automobilu, přiskočil k němu neznámý mladík a z bezprostřední blízkosti vypálil na něho zezadu dvě rány z pistole. Zatím, co se útočník dal na útěk, skácel se doktor Rašín pozpátku na chodník a třikrát hluboce zachroptěl. Útočník po vypálení obou ran se rozběhl do Příčné ulice, jež ústí do Žitné ulice právě proti domu doktora Rašína. V téže chvíli nadstrážník Stanislav Bílek, jenž konal službu na rohu Štěpánské a Žitné ulice, zaslechl výstřely a rozběhl se k místu činu. Zahlédl ještě prchajícího pachatele a byl svědkem upozorněn, že útočník skočil do domu číslo 4 v Příčné ulici; je to druhý dům od rohu s úzkým průjezdem a velmi tmavými chodbami a skladišti." (Zdroj: Lidové noviny, 5.1.1923.)

V reakci na atentát Národní shromáždění projednalo a přijalo Zákon na ochranu republiky (č. 50/1923 Sb.) - text viz Vládní návrh zákona (včetně důvodové zprávy), tisk 3996, I. volební období. (Zdroj: Společná česko-slovenská digitální knihovna - tisky)

Svému zranění Alois Rašín podlehl 18. února 1923.

20. února 1923 se konala ve sněmovně smuteční schůze, den poté, 21. února 1923, byla Rašínova památka uctěna v senátu. (Zdroj: Společná česko-slovenská digitální knihovna - stenoprotokoly ze schůzí)

Poslanec a básník Viktor Dyk (1877-1931) napsal na Rašínovu památku báseň:

(Zdroj: Písecký obzor. 17.6.1933, (4)7, s. 1)

1. března 1923 se konala za účasti vlády tryzna v Obecním domě. Posmrtná maska Aloise Rašína byla 28. března předána do Národního muzea. (Zdroj: e-sbírky – kulturní sbírky online – Národní muzeum)

V roce 1926 byla v zasedací místnosti rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny odhalena busta Aloise Rašína sochaře Josefa Fialy.

(Zdroj: Český svět. (13)6, 4. 11. 1926)

 

V roce 1933 si celá veřejnost připomněla deset let od Rašínova úmrtí:
V sobotu 18. února 1933 se konala vzpomínková slavnost na ministra Aloise Rašína v senátu i před domem v Žitné ulici, kde Rašín bydlel a kde byl postřelen. A v tomto roce byly vydány i následující dvě pamětní publikace:
TŘEBICKÝ, Jan. Dr. Rašín, bořitel a budovatel státu: (řeč, přednesená při pamětní tryzně desetiletí jeho úmrtí, 16.2.1933). Praha: Nezávislá jednota čsl. legionářů, 1933, 12 s.
SOUKUP, František. Památce dra Aloise Rašína: k 10. výročí jeho smrti: řeč, kterou promluvil předseda senátu JUDr. František Soukup na pamětní celonárodní tryzně v zasedací síni senátu Národního shromáždění. V Praze: Státní nakladatelství, 1933, 16 s. Občanská knihovna, sv. 91.

Proslov Františka Soukupa v senátu
(Zdroj: Jas: Rodinný ilustrovaný nepolitický týdeník. 24.2.1933, č.9.)

 

Národní shromáždění přijalo zákon č. 35/1933 Sb., o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi:
"Vláda předkládá tento návrh ve vděčném uznání vynikajících zásluh, kterých si o stát získali ministři Dr. Alois Rašín a Dr. Milán Rostislav Štefánik, oba tragickou smrtí zahynuvší ve výkonu svého úřadu." - návrh zákona viz sněmovní tisky 2147 a 2156, rozprava k vládnímu návrhu zákona a projednání v druhé komoře viz senátní tisky 986 a 988.

Rašínův pomník však (na rozdíl od Štefánikovy sochy před petřínskou hvězdárnou) v Praze postaven dosud nebyl. Pouze na domě v Žitné ulici, kde bydlel, byla instalována pamětní deska.

V roce 2022 vznikl Spolek pro výstavbu sochy Aloise Rašína:
PETŘÍČEK, Martin. Rašín je nedoceněný, má mít svou sochu. Spolek chce prosadit její výstavbu. iDNES.cz [online]. 18. února 2022 [cit. 2023-02-17].

 

K tomuto tématu jsme dále připravili výběrovou bibliografii z fondu Parlamentní knihovny a další zajímavé odkazy, které se váží k památce osobnosti Aloise Rašína:

ISP (příhlásit)