Aktuality

Pozvánka do knihovny (30. 6. 2023)
Výstavka knih o parlamentarismu

Valné shromáždění OSN prohlásilo v roce 2018 svou rezolucí A/RES/72/278 30. červen Mezinárodním dnem parlamentarismu. Vyzvalo tak všechny členské státy, národní parlamenty, organizace OSN a další mezinárodní organizace, občanské společnosti včetně nevládních organizací a všechny ostatní relevantní zúčastněné strany, aby tento den podporovaly povědomí o parlamentní demokracii a úloze a významu národních parlamentů a zhodnotily výsledky, jichž parlamenty dosáhly při řešení klíčových úkolů. Parlamenty jako základní kámen fungujících demokracií musí být silné, transparentní, odpovědné a reprezentativní.

Ve studovně Parlamentní knihovny najdete od 28. června do 31. července 2023 výběr z bohatého fondu publikací o parlamentarismu. Výstavka knih je určena k prohlížení i k vypůjčení.

ISP (příhlásit)