Aktuality

Informace z PK 5/2023 (14. 7. 2023)
30. červen - Mezinárodní den PARLAMENTARISMU

Valné shromáždění OSN prohlásilo v roce 2018 svou rezolucí A/RES/72/278 30. červen Mezinárodním dnem parlamentarismu. Vyzvalo tak všechny členské státy, národní parlamenty, organizace OSN a další mezinárodní organizace, občanské společnosti včetně nevládních organizací a všechny ostatní relevantní zúčastněné strany, aby tento den podporovaly povědomí o parlamentní demokracii a úloze a významu národních parlamentů a zhodnotily výsledky, jichž parlamenty dosáhly při řešení klíčových úkolů. Parlamenty jako základní kámen fungujících demokracií musí být silné, transparentní, odpovědné a reprezentativní.

30. červen byl zvolen proto, že v tomto dni byla v roce 1889 založena mezinárodní organizace národních parlamentů Meziparlamentní kongres, dnes Meziparlamentní unie (The Inter-Parliamentary Union, IPU; Union Interparlementaire, UIP), jejímž primárním účelem je podporovat demokratické vládnutí, odpovědnost a spolupráci mezi svými členy a účast žen a mládeže v politice.

 

Publikace z fondu Parlamentní knihovny:
K tématu "Parlamentarismu" je do 31. července v prostorách studovny PK připravena výstava publikací k této problematice - knihy zde vystavené jsou určeny nejen k prohlížení, ale i k vypůjčení.

 

Periodika v čítárně Parlamentní knihovny:
V čítárně PK na vás každý den čekají aktuální parlamentní časopisy.

 

Aktuální studie Parlamentního institutu dostupné online:
Téma: parlamentarismus

 

Další odkazy k tématu "parlamentarismus" na webu Poslanecké sněmovny:
Parlamenty a digitální parlamentní knihovny - tematický rozcestník na stránkách Parlamentní knihovny
Historie parlamentarismu a české ústavnosti
Informační materiály o historii i současné podobě českého parlamentarismu

ISP (příhlásit)