Sněmovní tisk 995
Úmluva o udělování evropských patentů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 995/0 dne 12. 7. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 7. 2001 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1760).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2150).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 4. 2002.

Senát

 • PS

  Miroslav Grégr předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 237/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 237/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 7. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 69/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropský patent, přibližování legislativyISP (příhlásit)