Usnesení PS č. 1760

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000 /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení (24. října 2001)

Související sněmovní tisky

995 Úmluva o udělování evropských patentů
ISP (příhlásit)