Sněmovní tisk 973
Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 973/0 dne 14. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1662).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 973/2, který byl rozeslán 19. 10. 2001 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 196, usnesení č. 1767).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 124, dokument 124/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 11. 2001 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 124/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 124/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 124/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2001 poslancům jako tisk 973/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2001 poslancům jako tisk 973/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 532, usnesení č. 1976).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 177 pod číslem 489/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, silniční doprava, silniční stavby, soukromá investice, společné financování, veřejná investice, veřejné financeISP (příhlásit)