Usnesení PS č. 1767

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - třetí čtení (24. října 2001)
ISP (příhlásit)