Sněmovní tisk 951
Vládní návrh atomového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 951/0 dne 5. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 6. 2001 (usnesení č. 420). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1644).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 951/3, který byl rozeslán 19. 10. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 266, usnesení č. 1788).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 11. 2001 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 126/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 11. 2001 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 126/4 (schvaluje).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2001 poslancům jako tisk 951/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2001 poslancům jako tisk 951/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 540, usnesení č. 1979).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 16. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 13/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Normy technické, Péče o zdraví, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: jaderná bezpečnost, jaderné právo, metrologie, radiační ochrana, ústřední orgány státní správy, zdraví veřejnostiISP (příhlásit)