Sněmovní tisk 743
Smlouva mezi ČR a Izraelem o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 17. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 10. 2000 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1333).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 2. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 743/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1467).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 28. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2001 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 28/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 6. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 73/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Izrael, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)