Organizační výbor
Usnesení č. 327 (18. října 2000)

Související sněmovní tisky

718 Návrh novely trestního zákona

720 Návrh zák. o úpravě majet. vztahů a nároků v družstvech

724 Návrh novely z. o stavebním spoření a státní podpoře

725 Návrh zákona o soudních exekut. - RJ

726 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství

727 Nov. zák. o přechodu n. věcí, práv a záv. z majetku ČR - RJ

741 Úmluva o ochraně osob při zpracování osobních dat

742 Návrh na odvolání výhrad ČR k Ženevským úmluvám

743 Smlouva mezi ČR a Izraelem o sociálním zabezpečení

744 Smlouva mezi ČR a SRN o propojení české dálnice D8

746 Zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu

748 Podpůrné programy zemědělství pro rok 2001

749 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za I. pololetí 2000

750 Návrh rozpočtu SF dopravní infrast. na rok 2001
ISP (příhlásit)