Sněmovní tisk 741
Úmluva o ochraně osob při zpracování osobních dat

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Březina Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 741/0 dne 9. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 10. 2000 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: Ing. Vlasta Štěpová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1332).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 2. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 741/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1471).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 28. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Karel Březina předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 32/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 32/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2001 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 32/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 32/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 11. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 52 pod číslem 115/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, informační systém, ochrana komunikací, ochrana údajů, osobní údaje, počítačový systém, zpracování datISP (příhlásit)