Usnesení PS č. 1471

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - druhé čtení (28. února 2001)

Související sněmovní tisky

741 Úmluva o ochraně osob při zpracování osobních dat
ISP (příhlásit)