Sněmovní tisk 725
Návrh zákona o soudních exekut. - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Němec, Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Zdeněk Koudelka, Eva Dundáčková, Jaroslav Plachý, Ladislav Korbel) předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 725/0 dne 22. 9. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2000 jako tisk 725/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 10. 2000 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2000 na 29. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 1. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1320).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 725/3, který byl rozeslán 25. 1. 2001.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1413).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 14, dokument 14/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 14/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 14/2 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 3. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 120/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Deskriptory EUROVOCu: právní subjektivita, profesní status, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonná moc, výkonný orgánISP (příhlásit)