Sněmovní tisk 718
Návrh novely trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

MUDr. Mgr. Ivan Langer předložil sněmovně návrh zákona 14. 9. 2000Ivan Langer.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 18. 9. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2000 jako tisk 718/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 10. 2000 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Záruba a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1310).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 718/3, který byl rozeslán 21. 2. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 252, usnesení č. 1462).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 43, dokument 43/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 43/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 43/3 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 43/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 144/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: sexuálně motivované násilí, sexuálně motivovaný trestný čin, trestní řízeníISP (příhlásit)