Sněmovní tisk 688
Vládní návrh zákona o vodách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl J., Kužvart M..

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 64, dokument 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 64/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 6. 2001 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 6. 2001 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 64/3 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 254/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství, Zeměměřictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: analýza vody, ochrana životního prostředí, povodeň, úprava vody, voda, vodní energie, vodní tok, vodní zdroje, vodohospodářské stavby, využití vody, znečišťování vodních tokůISP (příhlásit)