Usnesení PS č. 1287

k vládnímu návrhu zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení (25. října 2000)

Související sněmovní tisky

688 Vládní návrh zákona o vodách - EU
ISP (příhlásit)