Usnesení PS č. 1587

k vládnímu návrhu zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - třetí čtení (18. května 2001)

Související sněmovní tisky

688 Vládní návrh zákona o vodách - EU
ISP (příhlásit)