Sněmovní tisk 650
Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 650/0 dne 15. 6. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1220).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 1404).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 5, dokument 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 5/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 5/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 3. 2001 poslancům jako tisk 650/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 3. 2001 poslancům jako tisk 650/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 42, usnesení č. 1497).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 26. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 141/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň ze spotřeby, dovoz, ethanol, tabák, vývoz, značení zboží nálepkamiISP (příhlásit)