Sněmovní tisk 528
Novela z. o zaměstnanosti - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 528/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: RSDr. Antonín Zralý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 821).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 528/2, který byl rozeslán 31. 3. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 380, usnesení č. 1059).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 4. 2004.
  Návrh zákona 17. 5. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 528/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 528/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 177, usnesení č. 1202).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 436/2004 Sb.Související tisk: 527 (V.n.z. o zaměstnanosti).


Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Školství

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, krátkodobá nezaměstnanost, migrující pracovník, ochrana dítěte, podpora v nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, politika zaměstnanosti, politika zaměstnanosti EU, zdravotně postižený pracovník, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (54)ISP (příhlásit)