Sněmovní tisk 49
Novela z. o vojácích z povolání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 5. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: David Kádner a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 259).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/3, který byl rozeslán 16. 9. 2014 v 16:16.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 403).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2014.
  Návrh zákona 24. 10. 2014 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 49/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 49/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 84, usnesení č. 547).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 332/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1338Bohuslav Chalupa06799-08492.doc (36 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 09:33:23


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: armáda, mzda, odměňování, pracovní právo, prémie, profesionální armáda, statut zaměstnance, vojenský personál, vojenský výcvik

Navržené změny předpisů (41)ISP (příhlásit)