Organizační výbor
Usnesení č. 14 (19. prosince 2013)

Související sněmovní tisky

45 Novela zákona - trestní řád

46 Novela z. - trestní zákoník

47 Novela z. o civilním letectví

48 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

49 Novela z. o vojácích z povolání

50 Novela z. - branný zákon

51 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2012

52 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012

53 Novela z. o obalech

54 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2013

55 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze

56 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze - související

57 Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdů

61 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012

62 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

63 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.

64 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2014
ISP (příhlásit)