Sněmovní tisk 53
Novela z. o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 10. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 94).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 53/2, který byl rozeslán 11. 2. 2014 v 16:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 148).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 239, dokument 239/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 2014 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 239/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 429).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Zákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 62/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
311Jan Zahradník05772-06492.doc (31 KB) / PDF (225 KB, 2 strany) 11. 2. 2014 v 12:05:55
312Milan Urban05773-06493.doc (37 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 11. 2. 2014 v 12:30:25


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, obalový materiál, recyklace odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)