Sněmovní tisk 53/0
Novela z. o obalech - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t005300.pdf (Dokument PDF, 384 KB)t005300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0053a0.pdf (Dokument PDF, 447 KB)t0053a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0053b0.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t0053b0.doc
Další  
t0053c0.pdf (Dokument PDF, 207 KB)t0053c0.doc

Rozesláno poslancům

10. prosince 2013 v 14:40
ISP (příhlásit)